سفارش تبلیغ
صبا

اصول ریکی ، اصول زندگی

اصول ریکی ، اصول زندگی

فقط برای امروز           خشم را رها می کنم.
فقط برای امروز           نگرانی را رها می کنم.
فقط برای امروز           از همه عنایات و برکاتت سپاس گزاری می کنم.
فقط برای امروز           نسبت به همسایگانم و همه موجودات زنده مهربان می شوم.
فقط برای امروز           کارهایم را صادقانه انجام می دهم.


به آرامی آغازبه مردن می کنی

به آرامی آغازبه مردن می کنی

, اگر سفر نکنی

 ,   اگر چیزی نخواهی

  , اگر به اصوات زندگی گوش ندهی     

 .        اگر از خودت قدر دانی نکنی

           به آرامی آغاز به مردن میکنی

 , زمانی که خود باوری را در خودت بکشی                

 .                      وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

به آرامی آغاز به مردن میکنی

 ,  اگر برده عادت خود باشی 

…..     اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

      اگر روز مرگ را تغییر ندهی

 ,           اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی

              یا اگر با افراد ناشناس محبت نکنی 

تو به آرامی آغاز به مردن میکنی

,  اگر از نور وحرارت

,       و از احساسات سر کش

          واز چیز هایی که چشمانت را به درخشش وا میدارند

             و ضربان قلبت را تند تر میکنند دوری کنی

تو به آرامی آغاز به مردن میکنی

, اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی

    آن را عوض نکنی.

          اگر برای مطمئن در نا مطمئن خطر نکنی 

,اگر ورای رویاها نروی

    اگر به  خودت اجازه ندهی

که حد اقل یک بار در تمام زندگیت  ورای مصلحت اندیشی بروی

 

امروز زندگی را آغاز کن!

امروز مخاطره کن!

امروزکاری کن!

نگذار که به آرامی بمیری!

شادی را فراموش نکن!!!

کپی این مطلب با ذکر منبع بدون کارما می باشد.

رضا موسوی